Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTInspektor Dozoru Technicznego w Rzeszowie
sdfsdf


Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jest jednostką dozoru technicznego, powołaną w drodze ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna, podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu.

TDT jako jednostka inspekcyjna wykonuje m.in. działalność w zakresie dozoru technicznego nad urządzeniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Do działań tych należą np. badania okresowe, doraźne i poawaryjne urządzeń technicznych oraz wydawanie decyzji zezwalających lub wstrzymujących ich eksploatację, sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne, a także przyznawanie przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym uprawnień do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

Obecnie do Oddziału TDT w Krakowie – Zespół Inspektorów w Rzeszowie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inspektor Dozoru Technicznego w Rzeszowie

Lokalizacja
Oddział Terenowy TDT w Krakowie - Zespół Inspektorów w Rzeszowie
Koniec aplikacji
30/04/2024
Typ pracy:
Inspektor TDT
Wymagania
Miejsce pracy: Rzeszów oraz obszar woj. podkarpackie
Obowiązki po odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień:
 • przeprowadzanie badań urządzeń technicznych;
 • wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Dyrektora TDT;
 • prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych;
 • udział w komisjach kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
 • analiza dokumentacji technicznej, wypadków i uszkodzeń urządzeń technicznych;
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi TDT.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wyższego wykształcenia technicznego (o specjalności mechanicznej, elektrycznej lub pokrewnej);
 • dobrego stanu zdrowia (brak przeciwwskazań do prac w przestrzeni zamkniętej i na wysokości);
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze przemysłowym;
 • znajomości obsługi komputera (pakiet Office);
 • dyspozycyjności i gotowości do częstych wyjazdów służbowych;
 • prawo jazdy kategorii „B”;
 • znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego (będzie dodatkowym atutem)
 • mile widziana będzie znajomość zagadnień związanych ze spawalnictwem lub innymi technologiami spajania wykorzystywanymi w przemyśle; znajomości systemów zapewnienia jakości; posiadanie certyfikatów kompetencji w zakresie badań nieniszczących.
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju osobistego;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • profesjonalne wdrożenie do pracy, szkolenia zawodowe i kursy;
 • pakiet świadczeń pozapłacowych (opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku oraz aktywności kulturalnej i sportowej).
Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim z podpisaną zgodą na  przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce skladania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać na adres: kadry@tdt.gov.pl

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych: