Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościTransportowy Dozór Techniczny i Inspekcja Transportu Drogowego działają wspólnie


TDT i ITD działają wspólnie w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach

W dniu 26 kwietnia 2022 r. na drogach województwa kujawsko-pomorskiego wspólną kontrolę pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz cystern do przewozu materiałów sypkich przeprowadzili inspektorzy Transportowego Dozoru Technicznego z Zespołu Inspektorów w Bydgoszczy oraz kujawsko-pomorscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Wspólne kontrole drogowe przeprowadzane przez przedstawicieli TDT oraz  ITD wynikają z zapisów porozumienia miedzy naszymi instytucjami, podpisanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego w dniu 8 marca br.

Celem nadrzędnym tych wspólnych kontroli jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym, poprzez niedopuszczanie do ruchu drogowego pojazdów niespełniających wymogów prawa o ruchu drogowym, o przewozie towarów niebezpiecznych, o dozorze technicznym oraz umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Kontrola z dnia 26 kwietnia br. ujawniła jeden przypadek braku ważnej decyzji na eksploatację zbiornika ciśnieniowego. Przebadano 5 cystern do przewozu towarów niebezpiecznych oraz 9 cystern do przewozu materiałów sypkich.

Kolejne kontrole będą się odbywały cyklicznie zgodnie z porozumieniem.

Wspólna akcja kontrolna inspektorów TDT i ITD

Kontrola pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz cystern do przewozu materiałów sypkich przeprowadzana przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego z Zespołu Inspektorów w Bydgoszczy wspólnie z kujawsko-pomorskimi inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego. Na zdjęciu: inspektorzy TDT i WITD przeprowadzają kontrolę pojazdu. Autor zdjęcia: Adam Mazur z TDT
Kontrola pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz cystern do przewozu materiałów sypkich przeprowadzana przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego z Zespołu Inspektorów w Bydgoszczy wspólnie z kujawsko-pomorskimi inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego. Na zdjęciu: inspektorzy TDT i WITD przeprowadzają kontrolę pojazdu. Autor zdjęcia: Adam Mazur z TDT
Kontrola pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz cystern do przewozu materiałów sypkich przeprowadzana przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego z Zespołu Inspektorów w Bydgoszczy wspólnie z kujawsko-pomorskimi inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego. Na zdjęciu: inspektorzy TDT i WITD podchodzą do kabiny kierowcy. Autor zdjęcia: Krzysztof Nowak z WITD w Bydgoszczy
Wspólna kontrola pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz cystern do przewozu materiałów sypkich przeprowadzana przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego z Zespołu Inspektorów w Bydgoszczy wspólnie z kujawsko-pomorskimi inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego. Na zdjęciu: inspektorzy TDT i WITD podchodzą do kabiny kierowcy. Autor zdjęcia: Krzysztof Nowak z WITD w Bydgoszczy