Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościKONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA „PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2015”


Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej razem z Transportowym Dozorem Technicznym przy udziale Urzędu Transportu Kolejowego, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Komitetu Wykonawczego OSŻD zorganizował I Konferencję Naukowo – Techniczną pt: „Przewóz Towarów Niebezpiecznych – 2015” (8-10 kwietnia 2015 r., Ossa).

Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń a także zaprezentowanie aktualnych zagadnień z zakresu przewozu lądowego towarów niebezpiecznych. Konferencja zgromadziła ponad 160 uczestników oraz kilkudziesięciu prelegentów.

Przestawione zostały wprowadzone zmiany do przepisów a także omówiono problemy praktyczne, prawne , techniczne, ekonomiczne i społeczne w aspekcie bezpieczeństwa w tym obszarze gospodarki.

Konferencja była objęta patronatem przez Panią Marię Wasiak Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk.