Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaWspółpraca jednostek oceniających CSM RA


W dniu  4 maja 2015 roku w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie  podpisane zostało porozumienie  w sprawie współpracy pomiędzy  TDT  a Tor-Audytor spółka z o.o.  Porozumienie zakłada  wzajemną wymianę informacji i doświadczeń w procesach związanych ze stosowaniem wspólnych metod bezpieczeństwa  w zakresie oceny i wyceny ryzyka w  transporcie kolejowym  (CSM RA).

Działania te nabierają obecnie coraz większego znaczenia  w związku z  wejściem w życie 21 maja 2015 roku Rozporządzenia (UE)  402/2013  zastępującego dotychczasowe Rozporządzenie (UE) 352/2009. Z uwagi na stosunkowo  krótki czas    obowiązywania  tych nowych na  rynku kolejowym  regulacji,  wszelkie zainteresowane podmioty  powinny wspierać się  wzajemnie  rozbudowując bazę doświadczeń  i dobrych praktyk  w prowadzeniu procesu oceny i wyceny ryzyka.   W imieniu TDT  porozumienie podpisał  p.o. dyrektora  Andrzej  Kolasa a w imieniu Tor-Audytor  – prezes zarządu Piotr Faryna.  Obaj panowie  podkreślili wagę  podejmowania  działań na rzecz  współpracy w tak ważnej dziedzinie jaką jest bezpieczeństwo kolejowe.