Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaSpotkanie polskich dozorów technicznych


Potrzeba wzajemnej wymiany doświadczeń oraz konieczność wypracowania rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw- to ustalenia spotkania, które w dniach 12-13. czerwca 2013 r., odbyło się w Jachrance k. Warszawy. Seminarium Polskiego Dozoru Technicznego po raz pierwszy w historii zgromadziło szefów i przedstawicieli wszystkich trzech polskich jednostek dozorowych: Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) oraz Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT).

Gościem honorowym spotkania był Pan Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, który w swoim wystąpieniu pokreślił istotę i znaczenie współpracy polskich instytucji dozorowych.

Dyrektor TDT Jan Urbanowicz omówił istotne aspekty związane ze stosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego w działalności dozoru technicznego.

Pan dr Przemysław Ligenza pełniący obowiązki Prezesa UDT, na przykładzie UDT, zaprezentował rolę jednostek dozoru technicznego w zapewnianiu ciągłości funkcjonowania krytycznych instalacji państwa.

W imieniu Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego płk dr inż. Bogdana Dobrowolskiego najważniejsze zagadnienia związane z wykonywaniem dozoru technicznego na stacjach i bazach paliw płynnych sił zbrojnych R.P. przedstawił jego zastępca- płk mgr inż. Tomasz Ługowski.

Uczestnicy seminarium dyskutowali również na temat przyczyn wypadków związanych z eksploatacją urządzeń technicznych i wynikających z nich propozycjami działań prewencyjnych. Ponadto, omawiana była tematyka badań urządzeń technicznych na Stacjach Kontroli Pojazdów, ocena ryzyka podczas wykonywania badań technicznych urządzeń transportu bliskiego, a także perspektywy rozwoju branży inspekcji, badań i certyfikacji.

Galeria >>