Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaSpotkanie członków CEOC International w Krakowie


W dniach 16-18 kwietnia 2013 r. w Krakowie odbyło się spotkanie członków CEOC International (Międzynarodowa Konfederacja Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikacyjnych) z Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestniczyli w nim: delegowani przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT), Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), SAMTS (Bułgaria), SZU (Czechy), Inspecta (Finlandia, Litwa oraz Łotwa), CNCIR (Rumunia) oraz Sekretarz Generalny CEOC Int., Pan Drewin Nieuwenhuis. Gospodarzem spotkania był UDT. Obradom przewodniczył Przewodniczący CEOC Int., Pan Simo Hassi. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy między organizacjami dozorowymi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która została zapoczątkowana 22 października 1992 r. wraz z podpisaniem przez nie Porozumienia Warszawskiego.