Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościHomologacja pojazdówInformacja dotycząca pojazdów marek: Volkswagen, Audi, Seat i Skoda, wobec których prowadzona jest akcja naprawcza


We wrześniu 2015 r. ujawniony został proceder montowania w pojazdach produkowanych przez koncern Volkswagen AG oprogramowania manipulującego wynikami emisji z układu wydechowego, na skutek czego do atmosfery emitowany jest wielokrotnie wyższy od dopuszczalnych norm poziom szkodliwego tlenku azotu (NOx).

W odniesieniu do dopuszczonych do ruchu drogowego pojazdów objętych manipulacją na obszarze całego świata, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koncern Volkswagen AG został zobligowany do rozpoczęcia akcji naprawczej. Akcja ta dotyczy pojazdów marek: Volkswagen, Audi, Seat i Skoda, produkowanych w latach 2008-2015 i wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym (diesla) o kodzie EA 189.

Do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego – monitorującego realizację akcji naprawczej na obszarze RP – docierają informacje o znacznej liczbie pojazdów, które nie zostały jeszcze przedstawione do akcji naprawczej. W związku z tym faktem, w celu ograniczenia ewentualnego negatywnego wpływu przedostawania się zawyżonego poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska, a także ich oddziaływania na wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego apeluje o pilne przedstawienie pojazdów objętych akcją naprawczą do producenta.

Objęcie danego pojazdu ww. akcją naprawczą można zweryfikować, wpisując numer VIN pojazdu, w zależności od marki, pod następującymi linkami:

Volkswagen: http://info.volkswagen.com/pl/pl/home?tab=check-own-car

Audi: http://www.audi.pl/pl/brand/pl/service/akcja-serwisowa.html

Seat: http://www.seat-auto.pl/serwis/silniki-diesel/sprawdz-swoj-samochod.html

Skoda: http://master.skoda-auto.com/mini-apps/recall-actions

 

Realizowana akcja naprawcza jest procedurą bezpłatną.

Funkcjonuje także adres mailowy homologacjaVW@tdt.gov.pl na potrzeby zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących prowadzonych działań w ramach przedmiotowej akcji serwisowej.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można znaleźć na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego, tj. polskiej władzy homologacyjnej oraz pod linkami:

https://www.tdt.gov.pl/homologacja-pojazdow/925-komunikat-z-dnia-8-pazdziernika-2015.html

https://www.tdt.gov.pl/homologacja-pojazdow/1235-komunikat-z-dnia-29-maja-2018-r-w-sprawie-stanu-akcji-naprawczej-wzgledem-pojazdow-wyprodukowanych-przez-grupe-volkswagena-w-odniesieniu-do-emisji-nox.html