Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościHomologacja pojazdówInformacja dotycząca pojazdów marek: Volkswagen, Audi, Seat, i Skoda, wobec których prowadzona jest akcja naprawcza


Transportowy Dozór Techniczny na terenie Polski od 1 stycznia 2014 r. pełni funkcję organu właściwego ds. homologacji. Informujemy, iż procedura homologacji typu WE pojazdu polega na potwierdzeniu spełnienia przez określony typ pojazdu wszystkich wymagań technicznych określonych przez przepisy unijne obowiązujące we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Takie świadectwa homologacji wydawane są przez organy właściwe do spraw homologacji wyznaczone przez państwa członkowskie, na podstawie wykonanych uprzednio badań homologacyjnych wykonywanych przez jednostki badawcze. Takie świadectwa homologacji honorowane są we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Tylko organy właściwe do spraw homologacji, które wydały takie świadectwa homologacji typu WE, mogą dokonać ich zmian, wycofać je z obrotu oraz nakazywać prowadzenie akcji serwisowej w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pojazdach.

Na skutek manipulacji dokonanych podczas badań homologacyjnych wykonywanych poza granicami Polski, w ramach procedur homologacji typu WE pojazdu, dla wybranych modeli pojazdów należących do marek: Skoda, VW, Audi i Seat, zostały wykryte różnice pomiędzy stanem faktycznym poziomem emisji NOx z pojazdów a wartościami określonymi w homologacji. Sytuacja ta, w przypadku pojazdów wprowadzonych na polski rynek, dotyczyła pojazdów objętych świadectwami homologacji typu WE wydanych przez organy właściwe do spraw homologacji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Luksemburgu. W przypadku tych pojazdów wymienione organy właściwe do spraw homologacji były i nadal są zobligowane przez przepisy europejskiego systemu homologacji do prowadzenia nadzoru nad wydanymi świadectwami homologacji, a także do nadzorowania prowadzonych akcji serwisowych. W celu informowania obywateli o aktualnym stanie akcji serwisowej, Transportowy Dozór Techniczny pozostaje w stałym kontakcie z organami właściwymi do spraw homologacji państw członkowskich, Komisją Europejską oraz producentem pojazdów poddanych akcji serwisowej. Posiadane informacje przydatne zainteresowanym, w tym strony  internetowe umożliwiające zweryfikowanie pojazdu z wykorzystaniem jego numeru VIN pod kątem objęcia go akcją serwisową, są umieszczane na stronie Transportowego Dozoru Technicznego, pod adresem  https://www.tdt.gov.pl/homologacja-pojazdow/925-komunikat-z-dnia-8-pazdziernika-2015.html

oraz

https://www.tdt.gov.pl/homologacja-pojazdow/1235-komunikat-z-dnia-29-maja-2018-r-w-sprawie-stanu-akcji-naprawczej-wzgledem-pojazdow-wyprodukowanych-przez-grupe-volkswagena-w-odniesieniu-do-emisji-nox.html

Funkcjonuje także adres mailowy homologacjaVW@tdt.gov.pl na potrzeby zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących prowadzonych działań w ramach przedmiotowej akcji serwisowej. Ze względu na  skalę odstępstw i fałszowania składem spalin, prace serwisowe samochodów w niektórych państwach Unii Europejskiej są obowiązkowe, tj. na terenie: Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Portugalii, Austrii oraz Niemiec. Obecnie w Polsce akcji serwisowej zostały poddane 30 923 pojazdy marki VW (41% wszystkich pojazdów objętych akcją serwisową), 18 570 pojazdów marki Skoda (33%), 10 968 pojazdów marki Audi (48%) oraz 1357 pojazdów marki Seat (35%). Dane te, w świetle analogicznych danych dla pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, są niepokojące.

W związku z powyższymi informacjami, Transportowy Dozór Techniczny apeluje o korzystanie z bezpłatnych usług producenta w przedmiotowej sprawie. Usługi te realizowane są przy współpracy z autoryzowanymi partnerami serwisowymi wskazanych marek. Skorzystanie z usług oferowanych przez producenta w ramach akcji serwisowej przyniesie efekt w postaci ograniczenia emisji NOx, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce.