Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościWspólna akcja inspektorów TDT i ITD


Inspektorzy Transportowego Dozoru Technicznego z Oddziału Terenowego we Wrocławiu przeprowadzili 16 września 2021 r. wspólną akcję z funkcjonariuszami dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego (ITD).

Przeprowadzano kontrole pojazdów wyposażonych w urządzenia ciśnieniowe, podlegające dozorowi technicznemu TDT, w tym cysterny. Kontrole prowadzono z wykorzystaniem mobilnej linii diagnostycznej. We wspólnej akcji TDT i ITD wyeliminowano z ruchu kilka niesprawnych ciężarówek, zagrażających bezpieczeństwu na drodze.

Zatrzymano między innymi pojazd członowy z cysterną trwale połączoną z podwoziem drogowym, w której kontrola wykazała – obok innych usterek – brak śruby mocującej zbiornik oraz tabliczki znamionowej zbiornika. Okazało się również, że w cysternie niesprawny był manometr, stanowiący element wyposażenia transportowego urządzenia ciśnieniowego, a dźwignie zaworów poddane zostały „niefachowej modyfikacji”. Ponadto hamulec na żadnej z trzech oś naczepy nie spełniał norm w zakresie skuteczności hamowania, a różnice w jego działaniu dochodziły do 98%. Przedsiębiorca użytkował cysternę  pomimo braku decyzji dopuszczającej do jej eksploatacji wydawanej przez Transportowy Dozór Techniczny. Nietrudno sobie wyobrazić, jak poważnymi konsekwencjami dla ludzi i środowiska groziło dalsze użytkowanie zatrzymanego pojazdu. Inspektor ITD ukarał kierującego wysokim mandatem karnym, a wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

Inspektor TDT wydał decyzję wstrzymującą eksploatację cysterny i złożył zawiadomienie do prokuratury o eksploatowaniu przez użytkownika urządzenia podlegającego pod dozór techniczny bez ważnej decyzji TDT.

Wspólna akcja TDT i ITD ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach i eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, których stan techniczny stwarza zagrożenie dla innych użytkowników dróg i dla środowiska. Akcją objęto pojazdy wyposażone dodatkowo w urządzenia podlegające dozorowi technicznemu TDT, które również mogą stwarzać zagrożenia na drodze, jeśli są niewłaściwie eksploatowane.

Wspólna akcja TDT i ITD na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Na zdjęciu dwóch inspektorów z TDT i ITD przy cysternie.
Wspólna akcja TDT i ITD na rzecz bezpieczeństwa na drodze