Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaSpotkanie kierownictwa Urzędu Dozoru Technicznego UDT, Wojskowego Dozoru Technicznego WDT i Transportowego Dozoru Technicznego TDT


W dniu 8 grudnia 2009 r. w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Dozoru Technicznego UDT, Wojskowego Dozoru Technicznego WDT i Transportowego Dozoru Technicznego TDT.

Urząd Dozoru Technicznego reprezentowali:  Pan Marek Walczak – Prezes UDT i  Pan Marek Barnaś – Dyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji UDT.

Wojskowy Dozór Techniczny reprezentowali: Pan płk dr Bogdan Dobrowolski – Szef WDT i Pan ppłk mgr inż. Tomasz Bakalarski – Z-ca Szefa WDT.

Transportowy Dozór Techniczny reprezentowali: Pan Jan Urbanowicz – Dyrektor TDT i Pan Andrzej Kolasa – Z-ca Dyrektora TDT.

Celem spotkania było omówienie i przedyskutowanie, w gronie kierownictwa UDT, WDT i TDT, problemów dotyczących współpracy jednostek dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego jak również nowych regulacji związanych z implementowaniem dyrektywy 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.