Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat w sprawie obowiązującego poziomu emisji spalin z pojazdów należących do kategorii L


W związku z przepisami Załącznika VI Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/129 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców odnoszącymi się do harmonogramu stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do homologacji typu, należy wskazać następujące terminy stosowania norm emisji spalin:

Euro 4

Kategoria pojazduNowe typy pojazd¢w obowi¥zkowoIstniej¥ce typy pojazd¢w obowi¥zkowoOstatnia data rejestracji pojazd¢w zgodnych z wymogami
L1e01.01.201701.01.201831.12.2020
L2e01.01.201701.01.201831.12.2020
L2e-U01.01.202401.01.202531.12.2024
L3e01.01.201601.01.201731.12.2020
L3e-AxE01.01.202401.01.202531.12.2024
L3e-AxT01.01.202401.01.202531.12.2024
L4e01.01.201601.01.201731.12.2020
L5e01.01.201601.01.201731.12.2020
L6e01.01.201701.01.201831.12.2020
L6e-B01.01.202401.01.202531.12.2024
L7e01.01.201601.01.201731.12.2020

 

Euro 5

 

Kategoria pojazduNowe typy pojazdów obowiązkowoIstniejące typy pojazdów obowiązkowoOstatnia data rejestracji pojazdów zgodnych z wymogami
L1e01.01.202001.01.2021-
L2e01.01.202101.01.2021-
dla L2e-U01.01.202401.01.2025
L3e01.01.202101.01.2021-
dla L3e-AxE01.01.202401.01.2025
dla L3e-AxT01.01.202401.01.2025
L4e01.01.202101.01.2021-
L5e01.01.202101.01.2021-
L6e01.01.202101.01.2021-
dla L6e-B01.01.202401.01.2025
L7e01.01.202101.01.2021-