Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAsystent ds. administracyjno-księgowych
sdfsdf


Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jest jednostką dozoru technicznego, powołaną w drodze ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna, podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu.

TDT jako jednostka inspekcyjna wykonuje m.in. działalność w zakresie dozoru technicznego nad urządzeniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Do działań tych należą np. badania okresowe, doraźne i poawaryjne urządzeń technicznych oraz wydawanie decyzji zezwalających lub wstrzymujących ich eksploatację, sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne, a także przyznawanie przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym uprawnień do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

Obecnie do Oddziału TDT w Poznaniu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Asystent ds. administracyjno-księgowych

Lokalizacja
Oddział Terenowy TDT w Poznaniu ul. Grunwaldzka 391
Koniec aplikacji
30/11/2023
Typ pracy:
Asystent ds. administracyjno - księgowych
Wymagania
Miejsce pracy: Oddział Terenowy TDT w Poznaniu ul. Grunwaldzka 391
Obowiązki po odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień:
 • wystawianie faktur / rachunków na podstawie wniosków Inspektorów TDT w Poznaniu;
 • weryfikacja wpłat klientów;
 • prowadzenie wstępnej windykacji należności;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz wszelkiej dokumentacji w tym zakresie;
 • archiwizowanie dokumentacji;
 • pełnienie (w zastępstwie) czynności sekretarskich w Oddziale Terenowym TDT w Poznaniu;
 • pomoc w innych pracach biurowych i administracyjnych w Oddziale Terenowym TDT w Poznaniu.
Od kandydatów oczekujemy:
 • podstawowej wiedzy z zakresu elementów faktury VAT i zasad ich wystawiania;
 • wykształcenia min. średniego ekonomicznego;
 • zaangażowania i bardzo dobrej organizacji pracy;
 • dokładności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków;
 • dobrej znajomość MS Excel;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy.

Mile widziane

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju osobistego;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • profesjonalne wdrożenie do pracy, szkolenia zawodowe i kursy;
 • świadczenia pozapłacowe (opieka medyczna; ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wypoczynku oraz aktywności kulturalnej i sportowej).
Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim z podpisaną zgodą na  przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce skladania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać na adres: kadry@tdt.gov.pl

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych: