Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKierownik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
sdfsdf


Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jest jednostką dozoru technicznego, powołaną w drodze ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna, podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu.

TDT jako jednostka inspekcyjna wykonuje m.in. działalność w zakresie dozoru technicznego nad urządzeniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Do działań tych należą np. badania okresowe, doraźne i poawaryjne urządzeń technicznych oraz wydawanie decyzji zezwalających lub wstrzymujących ich eksploatację, sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne, a także przyznawanie przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym uprawnień do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami

Lokalizacja
Warszawa, Puławska 125
Koniec aplikacji
30/06/2024
Typ pracy:
Wymagania
Wymagane dokumenty Cv
Obowiązki po odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień:
 • Kierowanie Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami; organizacja pracy podległych pracowników;
 • Kompleksowe zarządzanie budynkami TDT (budynki stanowiące siedziby Oddziałów Terenowych) na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Stała współpraca z Kierownikami Oddziałów Terenowych w zakresie utrzymania nieruchomości;
 • Zarządzanie nieruchomościami TDT w celu zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno- finansowej  oraz właściwej eksploatacji nieruchomości;
 • Systematyczne monitorowanie spraw związanych z prawidłowym utrzymaniem budynków Transportowego Dozoru Technicznego – obsługa techniczna nieruchomości;
 • Planowanie, przygotowywanie postepowań przetargowych i bezprzetargowych związanych z utrzymaniem nieruchomości;
 • Kontrola i optymalizacja kosztów funkcjonowania nieruchomości, przygotowywanie budżetu nieruchomości;
 • Realizacja umów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości TDT, w tym umowy konserwacyjne na branżę sanitarną, elektryczną, teletechniczną, dostawy gazu, energii, ciepła, konserwacja dźwigów, odbiór nieczystości, monitoring i konserwacja systemów alarmowych, utrzymanie czystości i inne;
 • Bieżący nadzór nad stanem technicznym nieruchomości TDT;
 • Nadzór nad zleceniem i realizacją przeglądów okresowych budynków wymaganych przepisami prawa , prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • Opracowywanie planów prac remontowych i inwestycyjnych budynków TDT, analiza rynku firm budowlanych dla potrzeb planowanych robót remontowych i inwestycyjnych;
 • Nadzór nad realizacją robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych budynków TDT;
 • Przygotowanie sprawozdań do GUS i innych sprawozdań związanych z prawidłowym utrzymaniem nieruchomości TDT;
 • Przygotowywanie planów finansowych w zakresie dotyczącym nieruchomości.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe/ lub w trakcie studiów zaocznych (mile widziane wykształcenie budowlane);
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami;
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • Znajomość i praktyczne stosowanie zasad wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • Mile widziana licencja zarządcy nieruchomości;
 • Mile widziana umiejętność czytania projektów budowlanych i dokumentacji technicznej;
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie budowlanym;
 • Umiejętność sprawnego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań;
 • Umiejętność zarządzania czasem oraz powierzonymi zadaniami;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office) i urządzeń biurowych;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • Praca na wysokości pow. 1 m.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełny etat;
 • Pakiet medyczny;
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych;
 • Pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty Cv

Miejsce skladania dokumentów: