Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat o terminach egzaminów na diagnostów


Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836 z późn. zm.), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia:

6 października 2021 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Puławskiej 125 – brak miejsc.

 

– 13 października 2021 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Pocieszka 5 – brak miejsc.

– 13 października 2021 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Poznaniu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 391 – brak miejsc.

– 13 października 2021 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Solskiego 5 – brak miejsc.

 

– 27 października 2021 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Puławskiej 125.

– 27 października 2021 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Pocieszka 5.

 

 

Wejście na salę egzaminacyjną w Warszawie znajduje się w niskiej części budynku od strony ul. Bukowińskiej.

Egzamin teoretyczny rozpoczyna się o godz. 830 i 1330.

Rejestracja uczestników egzaminów rozpocznie się odpowiednio o godz. 800 i 1300.

 

– 7 października 2021 r.  Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 – brak miejsc.

– 20 października 2021 r.  Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 – brak miejsc.

– 21 października 2021 r.  Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 – brak miejsc.

Godzina rozpoczęcia egzaminu praktycznego podana zostanie indywidualnie w piśmie dotyczącym zakwalifikowania na egzamin.
W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o przybywanie na egzamin na wyznaczoną godzinę.

Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni posiadać ubranie ochronne.

 

Kwalifikacja na powyższe egzaminy odbywa się zgodnie z Wytycznymi dla Zdających dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, w związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS- CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wytycznymi dla Zdających dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów praktycznych dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, w związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS- CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Do wypełnionego wniosku, o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego prosimy dołączyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny oraz wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych).

 

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Puławska 125, 02-707 Warszawa

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

 

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy do wniosku dołączyć wszelkie informacje niezbędne do jego wystawienia.