Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat o terminach egzaminów na diagnostów


Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836 z późn. zm.), wyznaczam następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia:

28 lipca 2021 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Poznaniu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 391 – brak miejsc.

28 lipca 2021 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Pocieszka 5 – brak miejsc.

28 lipca 2021 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Solskiego 5 – brak miejsc.

WAŻNE!

Wnioskodawcy, którzy mają nadany nr identyfikacyjny i przydzielony termin egzaminu w czerwcu i lipcu br., w Warszawie nie mogą zostać przekwalifikowani na powyższe egzaminy. Rezygnacja z przydzielonego terminu egzaminu spowoduję przesunięcie na koniec kolejki oczekujących osób na wyznaczenie terminu egzaminu.

Kwalifikacja na egzaminy odbywa się zgodnie z Wytycznymi dla Zdających dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, w związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS- CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze powyższe wnioskodawcy, którzy zostali wcześniej zakwalifikowani na egzamin oraz wnioskodawcy, którzy złożyli dokumenty i oczekują na wyznaczenie terminu egzaminu w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu proszeni są o wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1 do Wytycznych). Na oświadczeniu proszę wpisać deklarowane miejsce przystąpienia do egzaminu, nanieść datę, złożyć podpis i wysłać wymagany dokument na adres e-mail: diagnosta@tdt.gov.pl

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
ul.
PUŁAWSKA 125, 02-707 WARSZAWA
27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

 

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy do wniosku dołączyć wszelkie informacje niezbędne do  jego wystawienia.