Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCzerwcowe terminy egzaminów na diagnostów


Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836 z późn. zm.), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyznacza następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia:

8 czerwca 2022 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Puławskiej 125.

8 czerwca 2022 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Poznaniu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 391.

8 czerwca 2022 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Pocieszka 5.

8 czerwca 2022 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Solskiego 5.

 

22 czerwca 2022 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Puławskiej 125.

22 czerwca 2022 r.  Egzamin teoretyczny odbędzie się w Lublinie w budynku przy al. Wincentego Witosa 1.

22 czerwca 2022 r.  Egzamin teoretyczny odbędzie się w Poznaniu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 391.

22 czerwca 2022 r.  Egzamin teoretyczny odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Solskiego 5.

 

Wejście na salę egzaminacyjną w Warszawie znajduje się w niskiej części budynku od strony ul. Bukowińskiej.

 

Egzamin teoretyczny rozpoczyna się o godz. 830 i 1330. Rejestracja uczestników egzaminów rozpocznie się odpowiednio o godz. 800 i 1300.

01 czerwca 2022 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55.

14 czerwca 2022 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55.

29 czerwca 2022 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55.

 

Godzina rozpoczęcia egzaminu praktycznego podana zostanie indywidualnie w piśmie dotyczącym zakwalifikowania na egzamin. Prosimy o przybywanie na egzamin na wyznaczoną godzinę.

Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni posiadać ubranie ochronne.

Kwalifikacja na powyższe egzaminy odbywa się zgodnie z Zaleceniami dla Zdających dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia.

Do wypełnionego wniosku, o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego prosimy dołączyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.

 

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
Puławska 125, 02-707 Warszawa
27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

 

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy do wniosku dołączyć wszelkie informacje niezbędne do jego wystawienia.