Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTOrganizacja

Kategoria artykułów:
Organizacja

Kariera

Praca w TDT Kariera Transportowy Dozór Techniczny to organizacja zatrudniająca przede wszystkim inżynierów różnych specjalności, którym powierzane jest najczęściej stanowisko inspektora dozoru technicznego. W dozorze technicznym znajdują zatrudnienie także osoby z innym wykształceniem, w zależności od potrzeb TDT w zakresie wykonywania zadań administracyjnych, kadrowych itp. TDT posiada osiem oddziałów terenowych w: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, [...]

Przejdź do pełnej treści

Misja

Misja TDT Misja Transportowego Dozoru Technicznego Misją Transportowego Dozoru Technicznego jako państwowej osoby prawnej, powołanej ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, jest dbałość i skuteczność wykonywanych: działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek: rozprężenia cieczy lub [...]

Przejdź do pełnej treści

Laboratorium

Laboratorium Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Krakowie zostało powołane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą w Krakowie, wchodzi w skład Transportowego Dozoru Technicznego. Do zadań Laboratorium TDT należy wykonywanie badań materiałów, elementów i urządzeń [...]

Przejdź do pełnej treści