Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTMisja

Kategoria artykułów:
Misja

Misja

Misja TDT Misja Transportowego Dozoru Technicznego Misją Transportowego Dozoru Technicznego jako państwowej osoby prawnej, powołanej ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, jest dbałość i skuteczność wykonywanych: działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek: rozprężenia cieczy lub [...]

Przejdź do pełnej treści