Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKwalifikacje

Kategoria artykułów:
Kwalifikacje

Egzaminy i kwalifikacje osób

Załatw sprawę Egzaminy i kwalifikacje osób Znajdź sprawę do załatwienia: Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych Egzaminy – diagności Egzaminy – doradcy DGSA Status kwalifikacji na doradców DGSA i diagnostów

Przejdź do pełnej treści

Przewóz towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznychZnajdź sprawę, którą chcesz załatwić: Znajdź sprawę Świadectwa ADR – wydawanie i przedłużanie Świadectwa ADR – wydawanie wtórników Świadectwa ADR dla Sił Zbrojnych RP Znajdź doradcę ADR Znajdź doradcę RID Znajdź eksperta ADN Znajdź kurs wg ADR, RID, ADN Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN

Przejdź do pełnej treści

Egzaminy i kwalifikacje osób

Egzaminy i kwalifikacje osób Transportowy Dozór Techniczny prowadzi egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób: obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów Ponadto Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania, nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia [...]

Przejdź do pełnej treści