Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTJOIN-TRANS 2022

JOIN-TRANS 2022

Konferencja międzynarodowa / International conference

6. Europejska konferencja JOIN-TRANS 2022
Spajanie i budowa pojazdów szynowych

11-12 maja 2022,  Warszawa

Celem konferencji JOIN-TRANS jest wymiana doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnięć w technologii spawalnictwa, konstrukcji spawanych oraz norm wytyczonych dla pojazdów szynowych,  zwłaszcza normy EN 15085.

Po raz pierwszy konferencja odbędzie się w Polsce, organizatorami są: SLV Halle oraz Transportowy Dozór Techniczny.

Miejsce konferencji: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa – siedziba Transportowego Dozoru Technicznego oraz on-line.

Język konferencji: angielski/polski z tłumaczeniem symultanicznym.

Patronat honorowy:

Minister Infrastruktury

Więcej informacji wkrótce na stronie www.tdt.gov.pl i www.jointrans.eu

Serdecznie zapraszamy do udziału!

6th European conference JOIN-TRANS 2022
Joining and construction of railway vehicles

May 11-12, 2022 Warsaw

The JOIN-TRANS conference concerns the latest developments in welding technology, welded constructions as well as EN 15085 standard and guidelines for railway vehicles.

For the first time, the JOIN-TRANS conference will be organized outside Germany – in Poland. The organizers are: SLV Halle and Transportowy Dozór Techniczny.

Place: Puławska 125, 02-707 Warsaw, Poland – TDT Office and on-line.

Conference language: English and Polish with simultaneous translation.

Honorary patronage:

Ministry of Infrastructure

More information: www.tdt.gov.pl & www.jointrans.eu

You are welcome to participate in the conference!

Partnerzy / Partners