Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTII Krajowa konferencja – Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części

II Krajowa konferencja – Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części

14 grudzień 2021 - 15 grudzień 2021

II Krajowa konferencja – Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części

Patronat honorowy: 

 

data: 14-15 grudnia 2021 r. formuła: online czas trwania konferencji: 2 dni

 

O konferencji:

Tematyka, którą planujemy poruszyć, związana będzie z  badaniami nieniszczącymi, spawaniem, zarządzaniem kompetencjami w polskich firmach spawających pojazdy szynowe i/lub ich części zgodnie z normą EN 15085, w szczególności skupimy się na poniższych zagadnieniach:

   • Projektowanie pojazdów szynowych i ich części.
   • Materiały podstawowe i dodatkowe do spawania.
   • Kwalifikacje i kompetencje personelu.
   • Produkcja, kontrola i badania pojazdów szynowych i ich części.
   • Sprzęt i jego wzorcowanie.
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
   • Ocena zakładów produkcyjnych.
   • Utrzymanie taboru.

Podczas konferencji omówimy całą serię nowych zeszytów normy EN 15085, poruszymy zagadnienie normy 15085 w kontekście przepisów prawnych i tego, jak je stosować.

Każdy uczestnik konferencji uzyska potwierdzenie kwalifikacji w formie zaświadczenia potwierdzającego utrzymywanie kompetencji zgodnie z PN-EN ISO 14731 w zakresie PN-EN 15085-2 oraz serii PN-EN ISO 3834.

 

Program II Krajowej konferencji „Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części”
Nowa norma EN 15085, zeszyty 1-3

14 grudnia 2021 r., wtorek

09.00-09.05

 

 powitanie i przedstawienie programu

 

09.05-10.05

 

I blok: Projektowanie pojazdów szynowych i ich części
1. Mariusz Wojnarowicz FAE Fanina S.A. Projektowanie spawanych podzespołów pojazdów szynowych – dostosowanie projektu podczas realizacji produkcji.
2. Adam Pieńczuk Transportowy Dozór Techniczny
3. Marcin Dąbrowski Transportowy Dozór Techniczny
10.05-10.20 przerwa/pytania

 

10.20-11.00

 

II blok: Materiały podstawowe i dodatkowe do spawania
1. Rafał Janik voestalpine Böhler Welding Germany Vertriebs-GmbH
2. Adam Pieńczuk Transportowy Dozór Techniczny
11.00-11.15 przerwa/pytania

 

11.15-12.15
III blok: Kwalifikacje i kompetencje personelu
1. Paweł Mazur Polskie Centrum Akredytacji Kwalifikacje i kompetencje personelu.
2. dr inż. Michał Kubica Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa Szkolenia i kwalifikacje personelu nadzoru spawalniczego wg IIW/EWF w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 14731:2019.
3. Anna Ługiewicz Transportowy Dozór Techniczny
12.15-13.15 przerwa na obiad/pytania

 

13.15-14.35 IV blok: Produkcja, kontrola i badania pojazdów szynowych i ich części
1. Bartosz Migalski Wagony Świdnica Sp. z o.o. Oddział w Oławie Produkcja pojazdów szynowych i ich części.
2. Piotr Sieczkowski Urząd Transportu Kolejowego Rola certyfikacji ECM w kontekście produkcji pojazdów szynowych i ich części.
3. prof. dr hab. inż. Jacek Słania, Łukasz Rawicki Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa Badania defektoskopowe osi kolejowych.
4. Adam Pieńczuk Transportowy Dozór Techniczny
14.35-15.00 podsumowanie pierwszego dnia konferencji/pytania

 

15 grudnia 2021 r., środa

09.00-09.05 powitanie i przedstawienie programu
09.05-09.45

 

V blok: Sprzęt i jego wzorcowanie
1. Tadeusz Matras Polskie Centrum Akredytacji Wyposażenie do pomiarów i badań – zapewnienie spójności
pomiarowej wyników pomiarów.
2. Andrzej Hantz Główny Urząd Miar Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym – wzorcowanie,
sprawdzanie i legalizacja.
09.45-10.00 pytania/przerwa

 

10.00-10.40

 

VI blok: Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. Marek Nowakowski Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy przy spawaniu.
Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami.
2. dr Grzegorz Łyjak Transportowy Dozór Techniczny
10.40-10.55 przerwa/pytania

 

10.55-12.15

 

VII blok: Ocena zakładów produkcyjnych
1. Karol Kruszak Polskie Centrum Akredytacji Kompetencje jednostek oceniających zakłady produkcyjne.
2. Damian Gęsty PKP Cargo S.A. Ocena zakładów produkcyjnych/dostawców usług z punktu
widzenia podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie PKP Cargo
S.A. w świetle wymagań norm serii PN-EN 15085.
3. Aneta Wysokińska-Senkus Transportowy Dozór Techniczny
4. Adam Pieńczuk Transportowy Dozór Techniczny
12.15-13.15 przerwa na obiad/pytania

 

13.15-14.35

 

VIII blok: Utrzymanie taboru
1. Jan Siudecki Urząd Transportu Kolejowego Lista Prezesa UTK w sprawie właściwych krajowych TSI i
dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia
spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących
interoperacyjności systemu kolei.
2. Michał Jaroszyński ZNTK Mińsk Mazowiecki Praktyczne problemy związane z regeneracją i naprawą
pojazdów szynowych i ich części składowych oraz ich
rozwiązywanie.
3. Rafał Lewandowski, Marcin Ostrowski Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. Naprawa spawalnicza pojazdów szynowych zgodnie z
wymaganiami normy DIN 27201-6.
4. Adam Pieńczuk Transportowy Dozór Techniczny
14.35-15.00 dyskusja, podsumowanie konferencji

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji.

 

   Pobierz Program Konferencji

  Pobierz Informator konferencyjny

  Pobierz Regulamin Konferencji

 

Uczestnictwo w konferencji:

Koszt uczestnictwa w konferencji: 600 zł  + 23% VAT od osoby.

Cena obejmuje:

 • udział w konferencji
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenia uczestnictwa w konferencji.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w terminie do 10 grudnia 2021 r.

Formularz zgłoszenia on-line znajduje się poniżej.

Wpłaty prosimy dokonywać na:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
NIP 526-25-19-220
Nr rachunku bankowego: 27 1130 1017 0020 1237 5820 0001 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Dopisek na przelewie: „II Krajowa konferencja/firma i nazwisko uczestnika”

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

    Barbara Roman, tel. 513 125 057 lub Barbara Małyska-Makowska, tel. 728 333 224, e-mail: konferencje@tdt.gov.pl

 

Kontakt w sprawach merytorycznych:

     Adam Pieńczuk, tel. 606 660 047, e-mail: adam.pienczuk@tdt.gov.pl

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI