Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbSARS- CoV-2 – zalecenia

SARS- CoV-2 – zalecenia

SARS- CoV-2 – zalecenia

Uwzględniając bieżącą sytuację epidemiczną w Polsce, a także w oparciu o zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez GIS, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu, członków komisji egzaminacyjnej, a także zdrowie zaangażowanych w ten proces pracowników TDT, prosimy o stosowanie poniższych zaleceń:

Egzamin na diagnostów - rozwiń poniższe zalecenia

 1. Uczestnik egzaminu czekający na wejście do budynku TDT zobowiązany jest do stosowania się do ogólnych zaleceń obowiązujących w dniu egzaminu, ogłoszonych przez służby sanitarne kraju. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba Zdająca bez osób towarzyszących. W związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS-CoV2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawieszona zostaje możliwość korzystania z poczekalni TDT.
 2. Uczestnik egzaminu przed wejściem do budynku TDT powinien upewnić się, że nie ma objawów zarażenia koronawirusem takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku. TDT udostępnia przed wejściem na salę egzaminacyjną urządzenie do pomiaru temperatury.
 3. Uczestnik egzaminu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu egzaminu powinien zrezygnować z udziału w egzaminie oraz powinien postępować zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych w kraju.
 4. Uczestnik egzaminu korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu. Dopuszcza się używanie własnego kalkulatora, rozumianego jako urządzenie posiadające wyłącznie funkcje kalkulatora.
 5. Uczestnik egzaminu o zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej informuje poprzez podniesienie ręki. Prace egzaminacyjne składane są we wskazanym przez komisje egzaminacyjną miejscu.
 6. Uczestnik egzaminu powinien przestrzegać higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.
 7. Rekomendujemy, aby każdy Uczestnik egzaminu, miał zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

Ponadto TDT informuje, że:

 1. Sala egzaminacyjna spełnia wymóg zachowania min. 1,5 metra odległości między każdym Uczestnikiem egzaminu.
 2. Wszystkie powierzchnie i przedmioty z którymi Uczestnik egzaminu korzysta (w szczególności stoliki, siedzenia i komputery) zostają poddane dezynfekcji przed egzaminem.
 3. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne , dostępne na terenie budynku, w którym będzie przeprowadzony egzamin, są regularnie i starannie sprzątane przy użyciu wody z detergentami.
 4. TDT zapewnia dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (60% – 70%).

Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych - rozwiń poniższe zalecenia

 1. Uczestnik egzaminu czekający na wejście do budynku TDT zobowiązany jest do stosowania się do ogólnych zaleceń obowiązujących w dniu egzaminu, ogłoszonych przez służby sanitarne kraju. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba Zdająca bez osób towarzyszących. W związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS-CoV2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawieszona zostaje możliwość korzystania z poczekalni TDT.
 2. Uczestnik egzaminu przed wejściem do budynku TDT powinien upewnić się, że nie ma objawów zarażenia koronawirusem takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku. TDT udostępnia przed wejściem na salę egzaminacyjną urządzenie do pomiaru temperatury.
 3. Uczestnik egzaminu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu egzaminu powinien zrezygnować z udziału w egzaminie oraz powinien postępować zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych w kraju.
 4. Uczestnik egzaminu korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu. Dopuszcza się używanie własnego kalkulatora, rozumianego jako urządzenie posiadające wyłącznie funkcje kalkulatora.
 5. Uczestnik egzaminu o zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej informuje poprzez podniesienie ręki. Prace egzaminacyjne składane są we wskazanym przez komisje egzaminacyjną miejscu.
 6. Uczestnik egzaminu powinien przestrzegać higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.
 7. Rekomendujemy, aby każdy Uczestnik egzaminu, miał zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

Ponadto TDT informuje, że:

 1. Sala egzaminacyjna spełnia wymóg zachowania min. 1,5 metra odległości między każdym Uczestnikiem egzaminu.
 2. Wszystkie powierzchnie i przedmioty z którymi Uczestnik egzaminu korzysta (w szczególności stoliki, siedzenia i komputery) zostają poddane dezynfekcji przed egzaminem.
 3. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne , dostępne na terenie budynku, w którym będzie przeprowadzony egzamin, są regularnie i starannie sprzątane przy użyciu wody z detergentami.
 4. TDT zapewnia dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (60% – 70%).

Pozostałe tematy w zakresie egzaminowania i kwalifikacji osób: