Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Wznowienie egzaminów dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Mając na uwadze kolejny etap wprowadzania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań odmrażających gospodarkę i powolnym, ale sukcesywnym minimalizowaniem społecznych obostrzeń, TDT wznawia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Uwzględniając bieżącą sytuację epidemiczną w Polsce, a także w oparciu o zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez GIS, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu, członków komisji egzaminacyjnej, a także zdrowie zaangażowanych w ten proces pracowników TDT, do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby przestrzegające poniższych wytycznych:

Wytyczne dotyczące Zdających w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na doradców i  doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, w związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS- CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i  przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik nr 1 do Wytycznych). W  celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie również składa się w oryginale pracownikowi TDT odpowiedzialnemu za organizację egzaminu, przed wejściem na salę egzaminacyjną po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno być ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.

2. Osoby, które złożyły już wcześniej wymagane dokumenty do TDT, przesyłają wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie również składa się w oryginale pracownikowi TDT odpowiedzialnemu za organizację egzaminu, przed wejściem na salę egzaminacyjną po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno zostać ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.

3. Zdający przed wejściem do budynku TDT powinien upewnić się, że nie ma objawów zarażenia koronawirusem takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku.

4. Zdający czekający na wejście do budynku TDT zobowiązani są do stosowania się do ogólnych zaleceń obowiązujących w dniu egzaminu, ogłoszonych przez służby sanitarne kraju. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba Zdająca bez osób towarzyszących. Na czas stanu epidemii zostaje zawieszona możliwość korzystania z poczekalni TDT.

5. Zdający przed wejściem na salę egzaminacyjną poddawany jest pomiarowi temperatury. Temperatura powyżej 37,3°C oznacza ponowny pomiar temperatury w przeciągu następnych 10 minut. Na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia ustala się, że w przypadku odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub jeżeli ponowny pomiar temperatury wskazuje temperaturę powyżej 37,3 °C Zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

6. Zdający ma obowiązek przez cały czas trwania egzaminu stosować odpowiednią ochronę nosa i ust. Adekwatną ochronę nosa i ust stanowi maseczka ochronna lub/i przyłbica.

7. Zdający ma obowiązek przed wejściem do sali egzaminacyjnej założyć jednorazowe rękawiczki ochronne i zastosować środki dezynfekujące.

8. Maseczki lub/i przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe Zdający zapewnia sobie we własnym zakresie.

9. Środki dezynfekujące zapewnia Transportowy Dozór Techniczny.

10. Na egzaminie każdy Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu. Dopuszcza się używanie własnego kalkulatora, rozumianego jako urządzenie posiadające wyłącznie funkcje kalkulatora.

11. Zdający ma obowiązek przestrzegać higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.

12. Zdający ma obowiązek odsłonić twarz tylko do weryfikacji tożsamości przy wezwaniu do tego przez komisję egzaminacyjną.

13. Zdający o zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej informuje poprzez podniesienie ręki. Prace egzaminacyjne składane są we wskazanym przez komisje egzaminacyjną miejscu.

14. Nie zastosowanie się przez Zdającego do zasad przeprowadzania egzaminu będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu lub wyproszeniem z egzaminu, bez możliwości usprawiedliwienia.

15. Ogłoszenie wyniku nastąpi nie wcześniej niż na 48 godzin od zakończenia egzaminu.

16. Zdający podpisując oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń członków komisji i pracowników TDT odpowiedzialnych za organizację egzaminu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Pobierz oświadczenie, tj. Załącznik nr 1 do Wytycznych.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Prawidłowo wypełniony załącznik to oświadczenie wraz z klauzulą RODO.

 

 


 

Komunikat o egzaminach dla kandydatów na doradców
oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn. zm.) zostały wyznaczone terminy i miejsca egzaminów dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

  1. 9 lutego 2021 r. – egzamin dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który rozpocznie się o godzinie 9:00 w Warszawie, ul. Puławska 125 (wejście na salę egzaminacyjną znajduje się w niskiej części budynku od strony ul. Bukowińskiej); - brak miejsc
  2. 23 lutego 2021 r. –  egzamin dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który rozpocznie się o godzinie 9:00 w Warszawie, ul. Puławska 125 (wejście na salę egzaminacyjną znajduje się w niskiej części budynku od strony ul. Bukowińskiej); - brak miejsc
  3. 16 marca 2021 r. – egzamin dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który rozpocznie się o godzinie 9:00 w Warszawie, ul. Puławska 125 (wejście na salę egzaminacyjną znajduje się w niskiej części budynku od strony ul. Bukowińskiej);
  4. 30 marca 2021 r. – egzamin dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który rozpocznie się o godzinie 9:00  w Warszawie, ul. Puławska 125 (wejście na salę egzaminacyjną znajduje się w niskiej części budynku od strony ul. Bukowińskiej);

 

W związku z koniecznością respektowania zaleceń ogłoszonych przez służby sanitarne mających na celu minimalizacje potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS- CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, TDT informuje, że na powyższy egzamin dostępne jest 36 miejsc. Złożone przez Wnioskodawców wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

 

Jednocześnie TDT zastrzega, że egzamin może być w każdej chwili odwołany ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i związane z nią obostrzenia.

 

 

brak miejsc.

 
Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny