Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Umowy Wielostronnej M334 zawartej na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 ADR, dotyczącej świadectwa przeszkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR

 

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują ważność do 30 września 2021 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 października 2021 r.

(2) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 października 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR - sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały

 

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkiem:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2021/DziennikUrzedowyMI_poz10_2021-sig.pdf.
 

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Umowy Wielostronnej M333 zawartej na podstawie rozdziału 1.5.1 ADR, dotyczącej zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 października 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.

(2) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 października 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR - sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkiem:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2021/DziennikUrzedowyMI_poz9_2021-sig.pdf
 

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Umowy wielostronnej M330 zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR i świadectwa przeszkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR

 

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 lutego 2021 r., zachowują ważność do 28 lutego 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 marca 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcie dokumentu, który ma zostać przedłużony.

(2) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 lutego 2021 r., zachowują ważność do 28 lutego 2021 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 marca 2021 r.

(3) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 marca 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR - sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/DziennikUrzedowy2020poz.40-sig.pdf,

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/UmowaM330(2).pdf
 

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2020 zawartej zgodnie z 1.5.1 RID dotyczącej świadectw doradców ds. bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 RID

1) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 Regulaminu RID wszystkie świadectwa doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r., a 1 listopada 2020 r. zachowają ważność do dnia 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw będzie przedłużona od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze złożą egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 RID przed dniem 1 grudnia 2020 r.

2) Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 1 grudnia 2020 r. na terytoriach umawiających się państw RID, sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ona ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych umawiających się państw RID, które podpisały niniejszą umowę i które jej nie odwołały.

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/WielostronnaumowaspecjalnaRID1-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowy2020poz.22-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/MultilateralSpecialAgreementRID1-sig.pdf

 

 
Zamknij

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Umowy Wielostronnej M334 zawartej na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 ADR, dotyczącej świadectwa przeszkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR

 

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują ważność do 30 września 2021 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 października 2021 r.

(2) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 października 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR - sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały

 

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkiem:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2021/DziennikUrzedowyMI_poz10_2021-sig.pdf.
 

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Umowy Wielostronnej M333 zawartej na podstawie rozdziału 1.5.1 ADR, dotyczącej zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 października 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.

(2) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 października 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR - sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkiem:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2021/DziennikUrzedowyMI_poz9_2021-sig.pdf
 

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Umowy wielostronnej M330 zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR i świadectwa przeszkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR

 

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 lutego 2021 r., zachowują ważność do 28 lutego 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 marca 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcie dokumentu, który ma zostać przedłużony.

(2) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 lutego 2021 r., zachowują ważność do 28 lutego 2021 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 marca 2021 r.

(3) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 marca 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR - sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/DziennikUrzedowy2020poz.40-sig.pdf,

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/UmowaM330(2).pdf
 

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2020 zawartej zgodnie z 1.5.1 RID dotyczącej świadectw doradców ds. bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 RID

1) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 Regulaminu RID wszystkie świadectwa doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r., a 1 listopada 2020 r. zachowają ważność do dnia 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw będzie przedłużona od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze złożą egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 RID przed dniem 1 grudnia 2020 r.

2) Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 1 grudnia 2020 r. na terytoriach umawiających się państw RID, sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ona ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych umawiających się państw RID, które podpisały niniejszą umowę i które jej nie odwołały.

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/WielostronnaumowaspecjalnaRID1-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowy2020poz.22-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/MultilateralSpecialAgreementRID1-sig.pdf

 

 
START Przewóz Towarów Niebezpiecznych Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154 z późn. zm.), egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2015 r., opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2015 r., pod poz. 718, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się z informacją.


INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU DGSA DLA ZDAJĄCYCH

 
 
 * Pola wymagane do wypełnienia

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny