Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

Zamknij

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

START Przewóz Towarów Niebezpiecznych Konferencja „Przewóz towarów niebezpiecznych”

Konferencja „Przewóz towarów niebezpiecznych”

Nowe otwarcie dobrze rozpoznawalnego w branży wydarzenia – konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”, organizowanej przez Transportowy Dozór Techniczny –zakończyło się ogromnym sukcesem.

Rozwój rynku LNG w Polsce, awarie i wypadki z udziałem pojazdów do transportu towarów niebezpiecznych, problematyka butli wielokrotnego napełniania czy regulacje prawne w zakresie wytwarzania cystern kolejowych – to tylko niektóre z paneli tematycznych konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”, która została zorganizowana przez Transportowy Dozór Techniczny w dniach 4-6 marca 2020 r. w Warszawie.

Tradycyjnie już patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury, które licznie reprezentowali przedstawiciele resortu, zaś partnerem merytorycznym została Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektor Pracy, Pan Minister Wiesław Łyszczek, był jednym z gości honorowych konferencji, obok Pani Lucyny Olborskiej, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji i Pana Pułkownika Jarosława Pawłowskiego, Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego.


 

– Przewóz towarów niebezpiecznych jest jednym z priorytetowych tematów prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury. Problematyka ta jest istotna zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale również z uwagi na interesy ekonomiczne obywateli – informował, w odczytanym przez Pana Krzysztofa Tomczaka, Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa infrastruktury liście, skierowanym do gości konferencji, Pan Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Transportowy Dozór Techniczny pełni bardzo ważną rolę w całym systemie przewozu towarów niebezpiecznych – zapewnił.

Podczas pierwszego panelu Pan Maciej Bożyk z Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury omówił stan prawny i planowane zmiany w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Zaraz po nim głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi – Pan Aleh Shaverda, który przedstawił uczestnikom konferencji spojrzenie na bezpieczeństwo wybuchowe i przeciwpożarowe podczas napełniania cystern produktami naftowymi.

Dużo nowych informacji wniosła prezentacja Pani Elżbiety Piskorz, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Aktywów Państwowych, która przedstawiła prace legislacyjne związane z bunkrowaniem LNG, zaś Pan Lesław Żarski, Dyrektor Departamentu Paliw Ciekłych Urzędu Regulacji Energetyki, mówił o obowiązkach właścicieli środków transportu paliw ciekłych wynikających z prawa energetycznego. Sporo dyskusji wywołała prezentacja Pana Tomasza Kaczmarka i Pana Łukasza Tkaczyka z firmy ANWIM, która dotyczyła systemów monitorowania on-line stanu bezpieczeństwa cystern w trakcie transportu, załadunku i rozładunku.

Tradycyjnie już uczestnicy konferencji mogli się zapoznać też z problemami związanymi z transportem towarów niebezpiecznych z punktu widzenia Transportowego Dozoru Technicznego, którego przedstawiciele przygotowali wiele prezentacji.

Ciekawe merytorycznie prezentacje, wywołujące ożywione dyskusje i liczne pytania z sali – tak można krótko podsumować konferencję naukowo-techniczną „Przewóz towarów niebezpiecznych”, którą po kilku latach przerwy zorganizował Transportowy Dozór Techniczny. Do zobaczenia za rok!

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny