Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

Zamknij

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

START Przewóz Towarów Niebezpiecznych Bezpieczne towary niebezpieczne

Bezpieczne towary niebezpieczne

Zwiększenie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Polski i Białorusi – taki cel przyświeca podpisanemu porozumieniu pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym a Ministerstwem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi.


W Warszawie, 6 marca 2020 r., Transportowy Dozór Techniczny i Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych. Memorandum w imieniu strony polskiej podpisał Jan Urbanowicz, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, a w imieniu strony białoruskiej –Aleksander Klobuk, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Bezpieczeństwem w Przemyśle Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi, odpowiedzialnego m.in. za bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych.

 

Porozumienie obejmuje między innymi wzajemną wymianę doświadczeń, aktów regulacyjnych, czasopism branżowych, informacji o procedurach. Strony zobowiązały się do organizowania spotkań roboczych, warsztatów, konferencji, seminariów, konsultacji poświęconych tematyce transportu towarów niebezpiecznych, a także do wymiany stażystów. Ustalono przy tym plan wspólnych działań na lata 2020-2021. Obie strony porozumienia – Transportowy Dozór Techniczny i Departament Nadzoru Bezpieczeństwa Przemysłowego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi – mają nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Pierwsze przejawy tej współpracy mogliśmy już zauważyć: w organizowanej w marcu przez TDT konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych” uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny