Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
START Jednostka Notyfikowana 1468 Udział w pracach grup roboczych

Udział w pracach grup roboczych

Przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego uczestniczą w niżej wymienionych pracach grup i jednostek notyfikowanych:

 

 • Grupa Ekspertów ds. Dyrektywy Rady 1999/36/WE w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych – TPED Expert Group
 • Spotkania Międzynarodowej Konfederacji Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikujących (CEOC):
  • Zgromadzenie Ogólne CEOC
  • Komitet Techniczny ds. Inspekcji (CI)
  • Komitet Techniczny ds. Oceny Zgodności (CC)
  • Komitet Techniczny ds. Maszyn, Dźwigów i Dźwignic (CML)
  • Komitet Techniczny ds. Urządzeń Ciśnieniowych (CP)
  • Komitet Ekspertów ds. Komunikacji (COMMS)
 • Spotkania jednostek notyfikowanych do dyrektyw:
  • 2010/35/UE - Transportable Pressure Equipment - Coordination of notified bodies
  • 2014/68/UE oraz 2014/29/UE - Conformity Assessment Bodies Forum Pressure - CABF PED/SPVearlier: Notified Bodies Forum Pressure NBF PED/SPV
  • 2014/33/UE - Lifts Notified Bodies Group
  • 2006/42/WE - Machinery Notified Bodies Group
  • 2000/9/WE - NB Cableway Installations
  • 2008/57/WE - NB RAIL the co-ordination group of Notified Bodies for railway products and systems
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny