Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Tematyka egzaminacyjna

Tematyka egzaminacyjna


Określona tematyka egzaminacyjna ujmuje zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, jaki powinien posiadać kandydat ubiegający się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi  lub konserwacji urządzeń technicznych. Komisja egzaminacyjna w oparciu o poniższe zestawy zagadnień w czasie egzaminu formułuje pytania uzależnione od rodzajów urządzeń technicznych, o obsługę lub konserwację których ubiega się kandydat.

 

  1. Szczegółowa tematyka egzaminu sprawdzającego dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
  2. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna w zakresie obsługi zbiorników LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów w zakresie ich napełniania.
  3. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu linowego (UTL).
  4. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji kolei linowych.
  5. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji wyciągów narciarskich do przemieszczania osób w celach turystyczno – sportowych.
  6. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi w zakresie napełniania zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3.
  7. Szczegółowa tematyka egzaminu dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji urządzeń transportu bliskiego (z wyłączeniem dźwigów) oraz specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego.
  8. Szczegółowa tematyka egzaminu dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji urządzeń transportu bliskiego – dźwigi.
  9. Szczegółowa tematyka egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego.
  10. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna w zakresie obsługi kotłów parowozowych.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny