Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
START Jednostka Certyfikująca TDT O Jednostce Certyfikującej TDT

O jednostce certyfikującej TDT

Jednostka Certyfikująca TDT została powołana zarządzeniem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w sprawie powołania jednostki certyfikującej w Transportowym Dozorze Technicznym z dnia 22 października 2003 r. na podstawie art. 44 pkt 6 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321 z późniejszymi zmianami).

Działania związane z prowadzeniem certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji oraz osób, realizowane są przez Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności Transportowego Dozoru Technicznego.

19 kwietnia 2004 r. Transportowy Dozór Techniczny otrzymał certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania nr AC 111 Polskiego Centrum Akredytacji.

Na początku grudnia 2004 r. rozpoczęto prace nad wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania dla TDT, w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów oraz osób.

Dyrektor TDT, w dniu 1 czerwca 2005 r. podpisał umowę licencyjną o wzajemnym uznawaniu certyfikatów wydawanych przez akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania (IAF MLA).

W dniu 28 lutego 2006 r. Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie certyfikacji wyrobów nadając akredytację nr AC 126.

10 marca 2006 r. Dyrektor TDT podpisał umowę licencyjną o wzajemnym uznawaniu certyfikatów wydawanych przez akredytowane jednostki certyfikujące wyroby (IAF MLA).

Przeprowadzony w dniu 20 marca 2007 r. audit przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie prowadzenia przez Jednostkę Certyfikującą TDT certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001:2005, skutkował rozszerzeniem zakresu akredytacji AC 111 o certyfikację systemów zarządzania środowiskowego.

W 2008 r., rozszerzony został zakres akredytacji AC 126 o certyfikację zakładowej kontroli produkcji.

W 2009 r., rozszerzony został natomiast zakres akredytacji AC 111 o certyfikację systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834-2:2007, PN-EN ISO 3834-3:2007, PN-EN ISO 3834-4:2007.

W dniu 17 sierpnia 2011 r. Transportowy Dozór Techniczny uzyskał akredytację w zakresie certyfikacji osób, otrzymując certyfikat akredytacji Jednostki Certyfikującej osoby nr AC 163 Polskiego Centrum Akredytacji. Akredytacją objęta jest certyfikacja spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych, nastawiaczy zgrzewania oporowego, zaplataczy, zalewaczy stożków oraz certyfikacja osób w zakresie badań nieniszczących.

Transportowy Dozór Techniczny jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Transportu Linowego OITAF oraz Międzynarodowej Konfederacji Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikujących CEOC INTERNATIONAL.

Transportowy Dozór Techniczny w dniu 19.12.2008 r. został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Klubu Polskie Forum ISO 9000 (nr członka rzeczywistego 829/rz), Sekcja Jednostek Certyfikujących.

 

Jednostka Certyfikująca TDT prowadzi certyfikację:

  • systemów zarządzania,
  • wyrobów,
  • usług,
  • procesów,
  • zakładowej kontroli produkcji,
  • osób.

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny