Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kodeks etyki

Osoba certyfikowana przez TDT:

- podejmuje wszelkie racjonalne kroki dla upewnienia się, że spełnia swoje zawodowe obowiązki obiektywnie oraz kompetentnie z zachowaniem bezpieczeństwa innych osób,

- aktualizuje swoje wiadomości z zakresu stosowanych metod badań nieniszczących w danym sektorze(ach),

- podaje prawdziwe i niewprowadzające w błąd informacje do celów certyfikacyjnych, nadzoru lub ponownej certyfikacji,

- informuje pracodawców lub klientów o zgłaszaniu uzasadnionych i powtarzających się niezgodności,

- może używać certyfikatu jedynie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i tylko w zakresie w nim opisanym,

- nie może świadomie używać i pozwalać na używanie certyfikatu lub jego części w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

- nie powołuje się na system certyfikacji oraz nie używa certyfikatu w reklamach, katalogach itp. w sposób niewłaściwy lub mogący wprowadzić w błąd,

- jest zobowiązana do prowadzenia rejestru skarg na działalność zawodową objętą zakresem certyfikacji,

- nie może przyczyniać się do naruszania dobrej reputacji TDT,

- powinna działać zgodnie z zasadami certyfikacji.

Niestosowanie się do powyższych zasad może spowodować cofnięcie certyfikacji.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny