Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Badania Techniczne Pojazdów Stacje Kontroli Pojazdów Załatwianie sprawy Wydanie potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów.

Wydanie potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów.

Wydanie potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów.

- Wydanie potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań określonych w  §9d, §9f, §9g, §9h, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

- Co należy zrobić

Zgodnie z §9d, §9f-§9h rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego został umocowany do wykonywania badań wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 lub 80 ONZ, spełnienia wymagań technicznych określonych w załączniku nr 7a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1-3 dodatku 3 załącznika XI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającego ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Powyższe dotyczy następujących przypadków:

§9d ww. rozporządzenia – w samochodzie ciężarowym (N1, N2 o dmc do 7,5 tony) o nadwoziu rodzaju BB, wprowadzono zmiany   konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń powodującej zmianę rodzaju pojazdu na autobus,

§9f ww. rozporządzenia – w samochodzie ciężarowym (N1) o nadwoziu rodzaju BB, wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie liczby siedzeń powodującej zmianę rodzaju pojazdu na samochód osobowy lub specjalny,

§9g ww. rozporządzenia – w autobusie wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń,

§9h ww. rozporządzenia – w samochodzie osobowym (M1) o rodzaju nadwozia AF, AC lub ciężarowym (N1, N2) wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

 

W celu uzyskania potwierdzenia spełnienia przez pojazd odpowiednich wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów, należy złożyć do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego stosowny wniosek wraz z opłatą.

Dokumenty do pobrania:

 

- gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wydanie potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów należy złożyć w oryginale w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa lub przesłać pocztą w oryginale na powyższy adres.

Wniosek powinien zostać podpisany przez właściciela pojazdu. W przypadku podpisania wniosku przez osobę inną niż właściciel pojazdu do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby oraz wykazać (np. pełnym odpisem KRS), że osoba, która podpisała pełnomocnictwo była do tego umocowana.

Wniosek można złożyć również w Oddziale Terenowym TDT (wykaz oddziałów), jednakże może to wydłużyć okres niezbędny do wydania potwierdzenia.

 

- opłata

Opłata za wydanie potwierdzenia spełnienia przez pojazd odpowiednich wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów:

- §9f oraz §9h wynosi 1000 zł;

- §9d oraz §9g (zwiększenie do 6 miejsc) wynosi 1700 zł; zwiększenie o każde kolejne 3 miejsca: dodatkowo 300 zł;

 

Opłatę należy uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr: 27 1130 1017 0020 1237 5820 0001.

W tytule przelewu wpisać Opłata dotyczy wydania potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań, nr VIN pojazdu: …….., imię i nazwisko właściciela pojazdu lub nazwa przedsiębiorcy”.

 

- wymagania dotyczące warunków technicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

Dokonując zmian konstrukcyjnych należy mieć na uwadze zapisy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. (Dz. U. 2005 r., nr 201 poz. 1666 ) w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny